Video Decumar | Trang 2 trên 3 | Decumar

Video Decumar

Trở lại trường học cùng Decumar nào

Trở lại trường học cùng Decumar nào

Mụn mới mọc thì bôi 1 2 hôm hết ngay, mụn nặng thì dùng kiên trì chút là hết cả thâm, cả mụn luôn...
Xem thêm
Mình thực sự tự tin ra đường chỉ với khuôn mặt mộc

Mình thực sự tự tin ra đường chỉ với khuôn mặt mộc

Nhờ bộ đôi chăm sóc da Decumar, đến bây giờ thì mình thực sự tự tin ra đường chỉ với khuôn mặt hem có mụn chỉ cần tô tí son là đã rực rỡ rồi
Xem thêm
Mı̀nh đã dùng thử được hơn 2 tuần mặt gần như sạch mụn luôn

Mı̀nh đã dùng thử được hơn 2 tuần mặt gần như sạch mụn luôn

Mı̀nh đã dùng thử được hơn 2 tuần mặt gần như sạch mụn luôn, cả những vết thâm đen cũng bay hết.
Xem thêm
Ai bị mụn mua ngay bộ đôi chăm sóc da mụn decumar nha

Ai bị mụn mua ngay bộ đôi chăm sóc da mụn decumar nha

Chuẩn ngon-bổ-rẻ là đây :))). Yêu quá Đứa nào bị mụn mua ngay bộ đôi chăm sóc da mụn #decumar nhaaa
Xem thêm