Video Decumar | Decumar

Video Decumar

Nhờ Decumar, vết thâm bay đi như một cơn gió

Nhờ Decumar, vết thâm bay đi như một cơn gió

Mới được chị bạn mách cho Decumar. Thử bôi mấy ngày thấy vết thâm bay đi như một cơn gióooo, ưng quá. Nhưng đặc biệt nhớ là đừng có mó vào mấy mốt mụn nhaaaa.
Xem thêm
Trở lại trường học cùng Decumar nào

Trở lại trường học cùng Decumar nào

Mụn mới mọc thì bôi 1 2 hôm hết ngay, mụn nặng thì dùng kiên trì chút là hết cả thâm, cả mụn luôn...
Xem thêm
Mình thực sự tự tin ra đường chỉ với khuôn mặt mộc

Mình thực sự tự tin ra đường chỉ với khuôn mặt mộc

Nhờ bộ đôi chăm sóc da Decumar, đến bây giờ thì mình thực sự tự tin ra đường chỉ với khuôn mặt hem có mụn chỉ cần tô tí son là đã rực rỡ rồi
Xem thêm
Mı̀nh đã dùng thử được hơn 2 tuần mặt gần như sạch mụn luôn

Mı̀nh đã dùng thử được hơn 2 tuần mặt gần như sạch mụn luôn

Mı̀nh đã dùng thử được hơn 2 tuần mặt gần như sạch mụn luôn, cả những vết thâm đen cũng bay hết.
Xem thêm